Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%6 DE STARRENKYKER EN DE PUT.

DE STARRENKYKER EN DE PUT.

Een man by 't volk als wys geprezen, Omdat hy voorgaf 't lot des mensch te kunnen lezen Op 't blaauwe flarrcnveld, bezaaid met zuiver licht, Vestte in een zekre nacht zó Harend' zyn gezigt Op 't glinftrend diamant geplaatst aan 's hemels bogen , Dat een gegraven put ontflipteaan's wyzen oogen. Hy Hort 'er in; en 't volk, geneigd tot bitfehen fpot, Noemde opentlyk den man toen een' verwaanden zot, Die dwaaslyk glori zocht in bovenmaanfche dingen , Terwyl de kuilen voor zyn voeten hem ontgingen.

Dit voorval, zonder dat men verder heeft te gaan, Duid ons den aart der menfehen aan. Ja, lezer! inderdaad, de meeste flcrvelingcn Vermaken zich doorgaans in 't hooren, als men zegt Dat ons door 't bock van 't lot ons lot word uitgelegd. Maar dat beroemde bock, ons door Homeer geopend,

Ge,

Sluiten