Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 DE KAT IN EENE VROUW VERANDERD.

DE KAT IN EENE VROUW VERANDERD.

Een man beminde op 't hoogst zyn"Kat, Die in zyn oog geen weêrgaê' had.

By hem had haar gemaauw eene onwaardeerbre waarde.

Dees zot, veel zotter dan de zotten faam' van de aarde, Bad vurig 't godendom, het zou De Kat verandren in zyn vrouw.

liet godendom befloot zyn bee' gehoor tc geven.

Men zag den gek met haar geJyk zyn weerhelft leven; Hy was niet flechts van blydfchap vol, Maar door de liefde en vrindfehap dol.

Nooit zag de fraaifte vrouw, het puik van alle fchooncn,

Zich door haar' gunsteling meer liefdeblyken toonen, Dan dees nieuwbakken vrouw ontfing Van haren dwazen gunsteling.

Hy ftreelt haar, bid haar aan, geeft duizend liefdeblyken,

En vind niets aan zyn vrouw dat Kattig kongelyken;

En

Sluiten