Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEEUW EN DE EZEL Oï DE JAGT. lol

DE LEEUW EN DE EZEL OP DE JAGT.

De koning van het woud, was eens belust te jagen; Ct Was op een zeker feest dat hy 't befloten had:) Men kan niet wel een Musch op zyne tafel dragen,

Maar 't grootfte dat het woud bevat, Als 't wilde Zwyn, of't Hart, of diergelyke beesten, Ten minfte voegt dit dus op alle Leeuwenfeesten j

De Leeuwen zyn zo licht niet zat. Om in de jagt naar wensch te flagen,

Zoekt hy een' kloeken Ezel uit, Zo wyd, zo hoog beroemd, door 't maken van geluid,

Als Stentor i) was in vroeger dagen. Dees ftrekte aan onzen Leeuw ten hooren op de jagt:

De

i) Een Griek, die, volgens hojierus,alle menfehen in fterkte van ftern overtrof.

G 3

Sluiten