Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IO.| ESOPUS UITLEGGING VAN EEN' LAATSTEN WIL.

ESOPÜS UITLEGGING VAN EEN' LAATSTEN WIL.

Efopus was, zo 't waarheid is

't Geen Griekenlands gefchiedenis Ons duidlyk van hem meld, de godfpraak zyn er dagen:

Hy had alleen veel meer verftand Dan ecnig ftadraad had in 't wyze Griekenland. Zie wat de fchryvers tot een proef daarvan gewagen:

Licht dat dit eêl, dit vreemd geval,

Myn lezers niet mishagen zal.

Een Griek, (de fchry ver zegt ons van zyn' Haat niets nader,)

Was van drie dochters wettig vader, Dees waren alle drie van een' byzondren aart: De één dronk te veel, en was naauw' voor zichzelf bewaard; Dc tweede wilde zich van ieder man doen vryën, En fchepte geen vermaak dan in haar minnaryën; Do derde heette alom „ De Griekfche Gierigheid".

Sluiten