Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I©8 ESOPUS UITLEGGING! VAN EEN' LAATSTEN WIL.

Die fchikking deed den raad zyne achting niet verliezen; Elk fprak daarvan met roem. Efopus flechts alleen Vond dat de raad, hoe lang de zaak was overwogen, Na veel beraads en veel gefchils, Zich in den zin des laatften wils Ten éénemale had bedrogen. „Ontfloot de doode man zyne oogen." Dus fprak hy. „ zekcrlyk dees fchikking wierd gelaakt! „ Hoe nu! een volk dat zich alöm doorluchtig maakt „ Door fynheid van verltand, en fchrander overwegen, ,, En dus den naam van 't wyst' der volken, heeft verkregen,

„ Begrypt een1 laatften wil zo flecht! „ Daar ons den zin daarvan zo klaar word uitgelegd 1" Toen deelde hy naar zyn genoegen, Befluitende ieder toe te voegen Van 't erfgoed, wat hy wist dat ieder tegenftond, En hy voor die 't ontfing het weinigst bruikbaar vond. Hy gaf haar die op mannen jaagde Het geen de zuipftcr meest behaagde, Dees kreeg 't geen dienftig was voor vee en akkerman, Dc gierige all' het geen flechts kosten maken kan.

Dus

Sluiten