Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

110 ESOPUS UITLEGGING VAN EEN' LAATSTEN WIL.

„En dat zy vaders goed dan langer niet bezaten, „ Zo als de laatite wil 't duidlyk had begeerd." De dochters deden toen des vaders goed verkopen,

En deze zaak was afgeloopen. Met recht was alles door verwondring overheerd, Dat flechts één man meer blyk van oordeel had gegeven, Dan all' wie op den ftoel der eere was verheven.

Sluiten