Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il6 DE MOLENAAR, ZYN ZOON, EN DE EZEL.

„ Ik ben een Ezel, vrind! 'k beken het, en 't is waar; „ Doch of men myne keur voortaan wil eer bewyzen , ,,Als w3Ts, dan of men haar, als zotlyk, zal mispryzen; „Het zymen fpreke,of zwyg','k hoor vleijennochgekwel; „ Maar volg voortaan myn keur." Hy deed zo, en deed wel.

*

Wat u betreft, volg Mars, de liefde, of ftaatsbelangen: Wees wysgeer, leef op 't land, laat nooit een vrouw u vangen; Kies 't klooster, kies het hof, wat gy ook moogt beflaan, Dat gy bedillers vind, fla daar geen' twyfel aan.

Sluiten