Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

> 13^ DE JICHT EN DE SPIN.

DE JICHT EN DE SPIN.

Toen Satan, die in kwaaddoen groeit,

De Jicht en Spin had uitgebroeid, Sprak hy: „ Myn dochters! gy kunt billyk u beroemen,

„Dat u affchuwlykheid genoeg is toegelegd;

„En dat de menfchen ééns, met recht,

„ Hierna u beiden zullen doemen. „Beraden we ons waar gy beftendig wonen zult. „ Gy ziet daar hutten en paleizen, fraai verguld!

„Ik wilde u die vooraf vertoonen: „ Verkies met vryé'n wil, of neem uw toevlugt tot

„ De keus te laten aan het lot,

„ Waar ge onöphoudclyk zult wonen."

„De hut, fprak Spin, met veel verdriet,

„ Behaagt my maar in 't minfte niet." Jicht had zich gaarn' 't paleis tot een verblyf verkoren; Doch ziende dat dc drempel daar

Ge-

Sluiten