Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LEEUW DOOR. DEN MENSCH VERSLAGEN. 141

DE LEEUW DOOR DEN MENSCH VERSLAGEN.

Een zeker fchildcry, dat ieder kon behagen, Als zynde een mcesterlyk ftuk werk,

Vertoonde een' kloeken Leeuw, meer dan gewoonlyk llerk,

Die door één' enklen man heldhaftig wierd verflagen. Een kyker prees dien dappren man, En roemde zich een mensch te wezen, Die, hoe de Leeuwen zich doen vreezen, Nochtans den Leeuw verwinnen kan. Een Leeuw bekeek dit ftuk aandachtig, En floeg dien dwazen hoogmoed neer. „Men maakt dan, zei hy, u hier magtig!

„ Een' Leeuw ter neêr te flaan! Ik gun 't u dezen keer! .„Maar kunstbedrog bedwelmt uw zinnen: „ Het ftond den kunstnaar waarlyk vry

„ Een'

Sluiten