Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IJS DE NACHTEGAAL EN DE ZWALUW.

DE NACHTEGAAL EN DE ZWALUW.

Een Zwaluwtje, eertyds 't kroost der goede Pandion, i) Verliet, op zekren dag, den toren En ftad; en had het woud verkoren, Om Philomecl, die zy geenszins vergeten kon, In eenzaamheid te zien, en haaren zang te hooren.

„Myn

O Koningin van Thraciën. Volgens de verdichtfelen had zy twee dochters, waarvan de ééne in een' zwaluw, en de andere, Philomeel gcheeten, in een' nachtegaal wierd veranderd. Philopeel was van zulk een uitmuntende fchoonhcid, en was tevens zo bevallig, dat haar vader, de koning van Thraciën , zó fmoorlyk op haar verliefde, dat hy haar in een eenzaam woud lokte, en haar, buiten het oog der menfehen, fchond; waarna de goden haar in een' nachtegaal veranderden, fchenkende haar, voor 't gemis der menfehelyke fchoonhcid, een' alles te bovengaanden fraaijen zang; maar ondanks deze gunst, waardoor zy van de menfehen op 't flerkst word gezocht, verkiest de nachtegaal de bosfchen, en de éénzaamheid, boven de fteden , en de tegenwoordigheid der menfehen. Een keus, die niet altyd af te keuren is', 5, Helaas!" mag men 'er wel b.yvoegcn.

Sluiten