Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dir NEDERLANDEN, ai*

Vierde Tijdperk.

Jankomst en vertrek des Hertogs van Medina Ce-

IX. De Staaten van Holland leggen de eer-

fte grondjlagen van het Gemeenehest der Ver'èenig-

de Nederlanden. ■ Vervolg des Inlandfchen

Oorlogs. Plundering van Naarden. 't

Beleg van Haarlem.

D

e Koning van Spanje, in 't einde, bedugt voor de heillooze gevolgen der onbuigzaame geftrengheid des Hertogs van Alva , zette het vertrek deezes Landvoogds door, en zondt Joan de la Cerda, Hertog van Medina Celi, om diens plaats te bekleeden. In 't voorgaande j'aar was hij reeds daar toe benoemd, en Philips hadt hem gekoozen: dewijl hij bekend Hond: voor een Man van zagten en minzanmen aart. Doch de Vloot, die hem na de Nederlanden voerde, werd aangetast door de Zeeuwen, die meer dan twintig Koopvaardijfchepen, onder zijn geleide vaarende namen en grooten buit bekwamen. Ten nauwen noode ontkwam hij hunne handen. Deeze onvriendlijke ontmoeting fchrikte hem af. Daarenboven hieldt zijn lastbrief alleen in, dat hij de Landvoogdije zou aanvaarden, wanneer Alva deeze aan hem zou hebben afgeftaan: en hier mede maakte hij geen fpoed. De lugtsgefteldheid fcheen met LaCerda's aart niet te ftrooken, hij was veeltijds ongezond, en keerde,

naa

Dellen tog van* Medina Celi Landvoogd.

15/2'

Sluiten