Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. a*i

Haage, maarte Dordrecht, waarfchijnlijk daar befchreven door Paulus Buis, Peniionaris van Leijden, die, voorheen, meerroaalen de Dagvaart waargenomen hadt, en, in deeze zelfde vergadering, nog tot Advocaat des Lands werd aangefteld (*). Philips van Marnix, Heer van St. Aldegonde, door Oranje derwaards gezonden ,'deedt eene aanfpraak, gefchikt, om den,reeds heeten,ijver der Staaten gloeiende te maaken (f). Zij bewilligden terflond in het verzoek, om honderd duizend Kroonen op te brengen, en de vereischte verzekering voor tweemaal zo veel te geeven : zij namen, op Aldegonde's verdere voorflagen, het befluit, om den Prins voor wettigen Stadhouder over Holland, Zeeland, Friesland, en Utrecht te erkennen , en zich te voegen met andere Landfchappen, in te wege te brengen, dat hij ook voor Befchermer van alle de Nederlanden, geduurerde 'sKonings afweezigheid, 'verkoozen wierd. Voorts zou zijne Doorlugtigheid eenen Admiraal mogen aanitellen, aan wien, met zekere Gemagtigden uit de Waterlieden , 't beleid van den Oorlog te water Haan zou. Over het beleid van den Oorlog te Lande, zouden die van Dordrecht,Leijdenen Enkhuizen met den Graave van der Mark handelen. Deeze zou ook zorg draagen, dat de Landspapieren ongefchonden bleeven, en dat van de Privilegiën en Rukken, Holland betreffende, eene lijst en affchriften gemaakt

wier-

CO Wagenaar, Vaderl. Hifi. VI. D. bl. 37<5. (t) Men leeze dezelve, bij Hooft, I. D. bl. 259.

Puit 1ps de II van Spanje.

Fe-fte Vergaderins der Siaaten van Holland, van 's Prinfen Partij, te Dordrecht.

Sluiten