Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAN D~E N. 22S

prmjüditie van de authoriteit en hoogheid van zijne Majefteit, maar tot zijne eere en dienst, zo veel hun doenlijk ware (*).

Zij lieten den Prins geld toekomen , en te gelijk verzekering voor de beloofde foidij zijner Knegten (f). Hij erkent dit in eene Ordonnantie op dejRegeering deezer Landen , welken hij betuigt, bij hunne Voorregten te willen bewaaren, en dat hij ten dien einde de Staaten magtigt , om 'er de Lijst en Affchriften van te maaken, over welken te Dordrecht

gefprooken , doch niet volftrekt bepaald was.

Verder belast hij, dat de Staaten, bij voorraad , de Rekenkamer in den Haage zouden herftellen , de Leden, Rentmeeders en Ontvangers benoemen, die hij in hunne Ampten bevestigen zou. Tot Raaden in den Hove van Holland hadden de Staaten 'er eenigen optegeeven, uit welken de Prins de keure aan zich behieldt. De Eed van het Krijgsvolk moest aan hem, als Stadhouder, en aan 's Lands Staaten gefchieden. De laatften zouden alleen de ommellagen doen , en de bekwaamde middelen beraamen , om de penningen , hem op zijne begeerte verftrekt, te vinden. De regeering der Steden laar hij aan de Wethouders derzelven, aan zich behoudende, tot derzelver verzekering , een Gouverneur over dezelven aanteftellen, bij Raade van de Staaten (f).

Veel

(*) Ref. van Holl. 1572. bl. ii Ct) Bor , VI. B. bl. 390. (§) Groot Plakaatb. Hl. D. bl. 32. Ui. Deel. P

Philips de II. vaii Spanje.

Bevelen des Prinfen van Oranje,

Sluiten