Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as-S GESCHIEDENIS

P,w ips de II. van Spanje.

Zijne vermeefteringen in Braband.

Wreedheden , aan de Geest lijkheid gepleegd.

De

Moord te Parijs, op St. Barthofameusnagt.

Veel gelds hadt hij noodig tot het onderhoud eens Legers , vierentwintigduizend man fterk , met het welk hij tot het ontzet van Bergen optrok , na de eerstgehoude Dagvaart te Dordrecht; met hetzelve veröverde hij, Ilormenderhand, Roermonde; en , in Braband doordringende , nam hij Mechelen, Leuven, Niville, Diest, Sichem, Tienen, Dendermonde

en Oudenaarden weg. Zijne Kri jgsbenden hadden,

in weerwil zijner bevelen, lchriklijke wreedheden aan de Geestlijken gepleegd , 't welk veele Ingezetenen van hem afkeerig maakte. Te Roermonde vierden de Soldaaten den ruimen teugel aan hunne woede tegen de Geestlijkheid, en bragten er veelen om 't leeven. Te Oudenaarden fmeeten zij, naa het pleegen van veel moedwils aan de Geestlijkheid , zestien derzelven, aan banden en voeten gebonden , in 't water, die'tallen, op één na, met den dood bekogten (*).

Wanneer hij Bergen naderde, kreeg hij de tijding van den fchriklijken Moord , op St. Bartholomeus nagt, te Parijs, aan de Hugenooten gepleegd. Eene fchandvlek in de Gefcbiedenisfe van Frankrijk, met welke optehaalen , wij dit Tijdperk, vol genoeg van eislijkheden, niet ei.slijker zullen maaken. Deeze droeve maar, en inzonderheid die desmoordsvan den Admiraal de Coligni, één der grootde Mannen zijner eeuwe, ünertte Oranje op 't hevigst. Zeer leedt hier door de Protejlantfche Aanhang , en de

Prins

C) Bor, VI. B. bl. 290-292. Hooft, I.D.bl. 278.

Sluiten