Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips 7>e II. van Spanje.

230 GESCHIEDENIS

zitten. Doch, wanneer Oranje tweeduizend man derwaards gefchikt hadt, om de Belegeraars te onderfteunen, fcheenen de Belegerden , thans geheel ingefJooten en van toevoer verltooken, te zullen moeten bezwijken. In deezen uiterllen nood kreeg Sancho d'Avila en ChristophorusMondragon last, om, met drieduizend man. Goes te ontzetten. Men maakte veel zwaarigheids , om deeze Krijgsbende derwaards te krijgen, dewijl de Zeemagt der Prinsgezinden alle de toegangen geflooten hieldt, wanneer Dirk Bloemaart , of Pluimaart , in dien hoek gebooren en des wegs kundig , een middel voorfloeg, 't welk aanvaard, en, uit hoofde van de hachlijkheid, die, egter, welflaagde, aantekenenswaardig is. Het befiondt in het Krijgsvolk , waadende, bij laag water , op Zuidbeveland te brengen. Het ging te Bergen op Zoom fcheep , en Hapte omtrent den Agger, 't welk tot het verdronken gedeelte van Zuidbeveland behoort, aan land. Hier ontdekte Mondragon zijn oogmerk, en vertoogde zijnen Knegten, welk een onfterflijke roem met dien tocht te behaalen was , en deedt aan elk een klein zakje met Buskruit, en een met Tweebak uitdeelen, 't geen zij op 't hoofd droegen , of aan den hals of het zijdgeweer hingen. Mondragon , met Bloemaart , zijn Gids , ging de bemoedigde bende voor. Dus doorwaadden zij drie diepe ftroomkillen, en trokken twee mijlen verdronken lands over, in ruim vier uuren tijds, Haag tot de kniën , en bij wijlen ten halven lijve, door"twater Happende. Tegen

Sluiten