Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 231.

gen den avond, bereikten zij, met het gering verlies van negen man, den Krabh-ndijk, dien zij tot fat* kenisfe langs toogen. De Belegeraars , desverkundfchapt, dreeven 'er den fpot mede, en verzuimden, door de verrasfing als verblind, met voordeel, eenen vijand aantevallen, die doornat, hongerig en afgemat was: zij gaven hem tijd, om zich te verfrisfen, en den nagt, om uitterusten. De Landlieden , of door vrees bevangen, of door eenige andere neiging gedreeven , bragten hun leevensmiddelen , en verklaarden den Belegeraaren, die hun zogten overtehaalen: Dit is het Krijgsvolk, V welk wij verwagtten: 't is welkom, wij willen 'er niet tegen vegten. Met het aanbreeken van den dag, rukte Mondraguiv op de Stad aan, en de Belegerden , hem ziende,deeden een heftigen uitval, waar door hij gelegenheid kreeg, om in de Stad te trekken , en het be'eg te doen opbreeken. Zevenhonderd Nasfauwfchen fneuvelden hier, die meerendeels in *t water omkwamen, als zij de Schuiten en Boots, om de Vlugtelingen te bergen, door de Zeeuwfche Vloot gezonden, poogden te,bereiken (*).

De ongelukkige Tseeraarts waagde een aanflag op Arnemuiden; doch moest, met verlies, wijken, 't Misnoegd gemor tegen hem werd gevolgd van beledigende verdenkingen , dat hij een Broeder en andere Maagen bij den Vijand hadt, en wie weet wat

ver-

(*) Hooft, I. D. bl. 281. Hijl. der Satisf. van de Stad Coes, p. 127. 147. 163.

P 4

Philips pe II. van Spanje.

Tseeraartsmislukte aanflag op Arnemuiden.Verden. king tegen hem.

Sluiten