Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de IL van Spanje.

Komst des Prinfen van Oranje in Holland.

Uitgeziektemagt van denPrins.

234 geschiedenis

„ de wisfelvailigheid der wereldfche dingen door en „ weer door te kennen, en voor vasten regel te hou„ den , dat een ijverig volharden doorgaans allen te»• genfpoed verduurt," hadt zich, op 't verzoek der Staaten , na Holland begeeven. Van Kampen na Enkhuizen overgellooken, en daar geland, ontving men' hem met uitgelaate blijdfchap, als ware hun Verlosfer opgedaagd. Zijne tegenwoordigheid verkwikte het verflaage hart der Landzaaten in deezen oord, waar hij de Steden bezogt, en van daar na Haarlem keerde, te welker Stede hij de Staaten befchreeven hadt. Deezen vertoonden hem, in hoe veel gevaars en hachhjkheids zich Holland geftooken hadt, uit zugt en trouwe te hemwaards; en hoe weinig dit Land vermogt tegen eenen vijand,zo magtig als Alva: en verzogten van hem te mogen weeten , welke redmiddelen hij bij de hand of op 't oog hadt. Hij (lelde hitn gerust; doch nergens vindt men aangetekend, waar mede: naastdenklijk heeft men dit roe te fchrijven aan zijne begeerte, om het geheim te houden (*).

Andere openbaare verrigtingen hebben de Gefchiedfchrijvers te boek geflaagen. Eij raade der Staaten rigtte hij het Hof en de Rekenkamer in den Haage weder op (f); doch, geduurende het kort hier op volgende beleg van Haarlem, verplaatfle men ze beiden na Delft, werwaards de Prins ook heen trok. Hier gaf hij verfcheide Ordonnantiën en Plakaaten,

op

(*) Hooft, ï. d. bi. -284.

(f) Vil. Memoriaalb. Ernst, f. p. enz.

Sluiten