Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 5237

sommige Landdreeken en Steden van 't laatstgemelde | Gewest, vorderde men, wat laater, Convooi of Geleigelden van Goederen, die ten Lande in en uitgevoerd werden. Deezen bragten veelgelds op , en niet minder kwam 'er van zeker Vrijgeleide geld, door 's Prinfen GemagtigdcCARELBAUUEU, met oogluiking des Konings van Frankrijk, te Calais ontvangen , 't welk de Schippers vrijwaarde voor de Hollandl'che en ZeeuWfche Vrijbuiters: doch deezen, eerlang ziende, welk een nadeel het aan hun vrijbuiten toebragt, floegec vervolgens geen agt op deeze Vrijgelei brieven des Prinfen; waar door ze van zelve in onbruik en deeze geldbron verdopt raakte (*). Doch de Verlof et Geleigelden hebben , tot heden, dand gehouden Nietswas toen te dierbaar, om 't zelve, voor 't ver breeken van het juk der Üwingelandije, te geeven men wilde liever alles opofferen, dan den Tienden Pen nihgbetaalen. Bedrijven,die, uit den aart, gefcnik fchtenen, om den Opltand te dempen, dienden ,01 denzelven derker aan te ftooken.

De Steden van Gelderland, Friesland en Overij: fel, die voorheen de zijde der Prinfen van Oranje g< koozen hadden, gaven zich allen, uitgenomen Bon mei, aan Frederik van Toledo, Zoon des Herto' van'Al va, over. De Sta.l Zutphen, die niet te ftond aan den opëisch des belegeraars voldeedt,wei ter plundering overgeleverd, en de Soldaaten plee

di

(*) Reyd, I. B. bl. 9. 13- Grotii Annal. II. p. 42. Re el. van Holl. 1574- bl- 7°' 124'

3HiLirs )e 11. van Spanje.

. 1

'■>

t n

:" Geldertand.

Friesland en Over[S ijs fel _ wenden zich tot 'd de Spaang. fche zijde.

ïn

Sluiten