Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phiups de II. van Spanje.

24a GESCHIEDENIS

den voorts, de vrugt ten lijve uitgeiheeden zijnderbij de borftenopgehangen, en dood gemarteld. Lambbrïus Hortensius, Rector der Latijnfche Schoole, door zijne Taalgeleerdheid en Gefchiedkunde beroemd, werd verbeden door een Spaansch Jongman , eertijds zijn Leerling , doch moest het leed bezuuren, dat men vijf perfoonen in zijn huis ombragt, en onder deezen zijn Zoon, dien hij 't hart uit den boezem zag rukken. Een Smit verdeedigde zich lang met een kling in de eene, en een drieftal in de andere hand: dan, eindelijk, door het groot aantal overmeefterd , ging hij op zijn drieltal zitten , en^ door 't verlies van bloed zieltoogende, gaf de wanhoop hem als nieuwe kragten , en greep hij de degens van twee Spanjaarden, die hem dagten te grieven , bij 't fcherp; deezen, terug gerukt, fneeden hem alle de vingers af. Hier op werd hij afgemaakt, en zijn bloed gekletst in 't aangezigt zijner Dogter, die, op de kniën, om 't leeven haars Vaders vrugtloos fmeekte. Naa eenen anderen Huisvader op 't onmenschlijkst mishandeld te hebben, ten einde hij hun zijn fchat ontdekte, fchonden zij zijne Vrouwe voor zijne oogen, maakten haar af, hingen haar bij 't eene been op, met het hoofd neder waards, en de handen op den rug gebonden, en mishandelden op dezelfde wijze zijn Zoon, nog een onnozel kind. Onze pen is

reeds dier wreedheden zat. v In alles behielden

ilegts zestig Burgers het leeven, veertig hadden zig met de vlugt gered, en twintig voor groot losgeld den dood afgekogt. Tot overmaat van ramp kwamen

Sluiten