Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phiitfs de N. van Spanje.

Hiar'em

tan ■ ;tast en verdedigd.

»44 GESCHIEDENIS

en tot de Hervormde Godsdienstoefening gefchikh De Bezetting groeide, door de verfterking van den Prins, derwaards gefchikt, tot tusfehen de drie en vierduizend man aan.

Twee der drie Gemagtigden,van^-/OT/?«r^>»terug gekeerd, nam men terftond in hegtenis, voerde ze na Delft, waar zich de Prins onthieldt, die hun deedt te regt ftellen, en Assendelft onthalzen: Schagen ftierfin de gevangenis,zo men meent,aan de gevolgen der pijnigingen, hem aangedaan. DePrins veroordeelde hun, als fchenders van den gedaanen Eed, om met de Spanjaarden geen verdrag aan te gaan. De tijdsomftandigheden fcheenen deeze ftrengheid te regtvaardigen. En, dewijl hetmeerendeel derVroedfchappen tot handeling neigde, zondt hij Aldegonde na Haarlem, die de Wet veranderde; onder beding, dat dit de Voorregten der Stad, in 't vervolg, niet zou krenken. Dirk de Fries, te Amfterdam gebleeven, fchreef aan de nieuwe Wethouderfchap een Brief, om dezelve tot het zoeken van genade en het uitdrijven des Krijgsvolks te beweegen: dan de brenger werd opgehangen.

De Haarlemmers maakten zich gereed tot eene manhafie verdeediging. De weifeling in den Raad en de verandering in de Regeer'ng hadden het tijdig doorfteeken des Dijks bij Spaarendam belet : eene verfchansfing aldaar werd vermeefterd , en de bezetting verflaagen. Don Frederik ftondt nu de weg na Haarlem open, en hij veitoonde'er zich voor, op deii elfden vaa Wintermaand , met een Leger, dat

tot

Sluiten