Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips

deII van Spanje.

De;r!ijke toeltand der Belegerden.

«4S GESCHIEDENIS

hfidagt, een vond, door de Oude Romeinen reeds \% werk gefield, hier ook te bezigen: men zond ,,naani7 lijk, tamme, en in de Siad op 't flag gewende, Duiven na buiten, die, met briefjes aan het lijf gehegt, zo digt mogelijk aan de Stad werden opgefchooten , en veeltijds de boodfchap gelukkig overbragten.

Terwijl alle de ouderneemingen , om de Stad te pntzetten, mislukten, waren, integendeel, bijkans alle de uitvallen der Belegerden voor hun van een gewenseht gevolg. Dan zij hadden 'er geen voordeel van , behalven het verzwakken des Vijands: meer diende hun het vermeesteren van de Schans te Rustenburg , onder welke de Koeijen, buiten de Schalhvijker en Spaarnewouder Poorten , eenigen tijd vrij gerust konden weiden.

Niettemin begonnen de Belegerden 't gebrek aan mondbehoeften meer en meer te gevoelen. Dit maakte het bepaalen van eene hoeveelheid broods, die elk dagelijks mogt nuttigen, noodzaaklijk, en'tgemeene Volk en de Jongens kreegen alleen Moutkoeken. Schoon Haarlem het regt der Munte niet hadt, befloot de Raad, bij mangel van gangbaarePenningen, Noodmunten van Zilver te flaan, die boven de waarde werden uitgegeeven. Zij volgden hier het voetspoor des Prinfen van Oranje , die , bij Raade der Staaten , de munt van zeven op acht verhoogd hadt.

Gebrek aan Meel en Buskruid deedt eene zonderlinge wijze verzinnen, om des eenigen voorraad binnen te brengen. Luiden, ligt gekleed , die zakjes,

daar

Sluiten