Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DWi NEDERLANDEN. H9

daar mede gevuld, om den hals , en twee Piftoolen aan den gordel hadden, fprongen met pollen over de flooten en gebroken land, en maakten door de Spaanfche fchildwagten heen te komen.

Alle deeze Waaghalzen , die de Spanjaards konden betrappen, werden, zonder genade , in 't gezigt der Veste , opgeknoopt. Deeze wreedheden verbitterden de Belegerden meer en meer, en op 't fterkst werd hunne wraaklust geprikkeld, doordien de Vijand het hoofd van den Hopman Oliviers,onlangs in een aanflag op den Diemerdijk doodgebleven, met een fmaadend bijfcbrift over de Veste geworpen hadt. In deeze woede floegen zij de handen aan twee Oud- Burgemeefters, reeds lang te vooren, om een kwaad oog, dat men op hun hadt, in hegtenis gezet, haalden ze daar uit, en hingen ze , nevens nog een Burger, die, in Spaanfchen dienst zijn de, in eene fchermutzeling gevangen was , aan eei galg op den Wal. Zij knoopten daar ook vijf Sol daaten, een Prieller en een Jongen op, laatendede: Vijand dit wraakvolle fchouwfpel aanzien. D Vrouw en Dogter van een' derOud-Burgemeeflerer hem gevolgd, om in zijn uiterfte hem moed in 'tli te fpreeken , en tot het ftandvastig fterven in Roomsch Geloof te vermaanen, werden door hetG. meen mishandeld , en in eenebinnengragtgeftooter waar zij beiden verdronken. Den Spanjaard tf fpijt, fleepten de Belegerden de Beelden der Heiligi na de Wallen, om de bresfen, door den Vijand e Q 5 maak

Philips de II. van

Spanje.

Wreeden ba!ddaadigheden.

l >

f 't

>f

n :n e. t>

Sluiten