Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

Hongersnoodonder de Belegerden.

Overgave der Stad.

*5o GESCHIEDENIS

maakt, te Hoppen , en tergden hem door dartel fpotten met de Roomfche Kerkgebaaren. t Sch°on 's; Prinfen Schepen op het Meir voor die van Bossu moeiten wijken , en deels hem in handen vielen , bleeven de Haarlemmers kloeken wederfland bieden. De verfchriklijkheden des hongersnoods verwekten morrend ongenoegen. De elende nam hand over hand toe : Brood van Hennip- en Raapzaad, met Honden, KattenenPaardenvleesch was de teerkost der rampzalige Burgeren: het weinige Koorn werd befpaard voor 't Krijgsvolk: in 't einde moest men het Itjf houden bij 't Kruid, dat tusfehen de fteenen groeit, bij gekookte Paarden- en Osfenhuiden en Schoenleder. Veelen vielen, door honger uitgeteerd , op de itraaten ne ler. -Zij gaven hunnen uiterlten nood door het uitlteeken eener zwarte Vlagge te kennen , flöegën aan 't muiten , plunderden de Lombaard en verfcheide andere Winkels.

Eindelijk J 's Prinfen laatfte pooging tot ontzet mislukt, en de gezondene Krijgsmagt verflagen zijnde, namen zij het wanhoopig befluit , om , gewapenderhand, zich een'weg dwars door den Vijand heen te baanen. Doch : de Vrouwen en Kinderen, vreezende agtergelaaten te zullen worden, hieven de deerniswaardigfte weeklagten aan : hierop werd men te raade, deezen in 't midden te plaatzen, en eenen algemeenen uittocht te waagen. Don Frederik, hiervan verwittigd, dugtte voor de uitwerkzels der

wan-

Sluiten