Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de& NEDERLANDEN. 237

in handen , die denzelven aan zijne Doorlugtigheid overleverde. De Burgemeefter, gedaagd en verfcheenen, betuigde , met aanroeping van Gods naam, zijne opregtheid, inbrengende, dat hij de pen van van Bossu niet in zijne magt hadt ; doch , toen hij weigerde, Bossu in den rtrik te lokken, dien hij voor anderen gelegd hadt, deedt de Prins hem eenigen tijd in zijn huis verzekeren (¥).

In Westfriesland en JVoordhollandkhagde men heftig over het Krijgsvolk des Prinfen , 't welk zich in allen euvelmoed fchendig verliep. Hopman Mie hiel Krok, reeds aan zo veelefchandelijkhedenfchuldig, dat de Soldaat weigerde langer onder hem te dienen, hadt, onlangs , befchonken zijnde, eenen Prieiter neus en ooren afgefneeden, toen aan den (taart zijns Paards voortgefleept, en , eindelijk , doorftooken. Zulk eene gruweldaad kon niet ongeftraft gelaaten worden. Sonoi deedt hem vatten, en in den Voorhof van het Huis te Schagen onthalzen (f). Een dergelijk voorbeeld van (traföefening was noodig , cm het vertrouwen der Westfriezen en Noordhollanderen te winnen.

Naa het bemagtigen van Haarlem verlieten veelen het ongelukkig Vaderland. De zaaken waren in zulk een llegten (taat, dat Sonoi den Prins van Oranje fchreef, hoe 'er geen redden aan was, zonder vreemde hulp interoepen. De Prins raadde hem, alleen te

fteu-

C) Bor, VI. B. bl. 315. (t) Zie aldaar, bl: 318. fiJL Deel. R

Philips de II. van Spanje.

Staat der zaaken in Westfriesland.

D« Koningsgezindenftooten hun

hoofd te Alkmaar.

Sluiten