Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dér. NEDERLANDEN. 259

geraaren afgevraagd hebbende , onder belofte van lijfsgena , hem nogthans opknoopten , fchoon hij, zo men verhaalt, betuigde , 20 zij hem wilden „ fpaaren, bereid te zijn, om, nevens hun, in den „ Duivel te gelooven (*)."

Gebrek aan betaaling verwekte Muiterij onder de Spaanfche Knegten te Haarlem, die acht en twintig maanden verfcheene foldij, en, daarenboven, eene , vereering voor het vermeesteren der Stad eifchten. Deeze werd, niet dan met moeite en het voldoen van een gedeelte dier beide vorderingen, getrild. Ook zijn 'er, die vermelden, hoe tien of twaalf Spanjaarden, als Kooplieden verkleed, den Prins te Leyden voorftelden, hem Haarlem te zullen leveren, voor veertig duizend Guldens: een aanbod, 't geen hij, door mangel aan geld, moest afwijzen (f).

Terwijl deze verdeeldheden onder de Spanjaarden woelden, en hun mislukte aanflag op Alkmaar^toonde , dat zij geenzins onverwiunelijk waren, werd de moed der Prins- enVrijheidsgezinden geftijfd door voordeden, te water behaald. Sanchiod'Avila, Overften van Antwerpen, beltondt het, leevensmiddelen in Middelburg te brengen; doch, op de hoogte van Walcheren, door de Zeeuwen aangetast, verloor hij een gedeelte zijner Schepen nevens eenige honderd man (§). Twee ongelukkige aanllagen op de Vlaam-

fcht

(*) Hooft, I. D. bl. 326 ,331 enz.

(t) Zie aldaar, bl. 327.

Bor, VI. B. bl. 318. Meteren, IV. B. f. U> R a

Philips de II. van Spanje,

Muiterij der

Spaanfche

Knegten.

Voordeelen door de Prinsgezinetente Water behaald*

Sluiten