Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de II. van Spanje.

Zij bemagtigenGeertruidenberg.

Zege, op de Zuiderzeedoor hun bevogteu.

a6o GESCHIEDENIS

fche kust, in welks laatllen de onverzaagde De Rijic gevangen raakte, fchrikten hun niet af van verdere onderneemingen, en het bemagtigen van Rammekens boette eenigzins de geledene nadeelen. (*) Onder het geleide van den Heer Poijet , een Fransch Proteftant, verrasten zij de gewigtige Stad Geertruidenberg: Draak, die'er, van de Spaanfche zijde, lag, hadt nauwlijks tijd, om te ontfnappen door een venfter zijner agterkamer, waar hij bet geld, tot betaaling der Soldaaten ontvangen,op tafel liet liggen. Zijne fchraapzu'gt en , daar uit voortvloeiende, onbefchofte handelingen , hadden eenige Ingezetenen aangezet tot verftandhouding met den Prins, waar door de Stad hem in handen viel. De woeste en balddaadige Soldaaten misbruikten hunnen voorfpoed , vermoordden een Priester, hingen een Minderbroeder op, en bragten, eenige dagen laater, den ongelukkigen Tseekaarts, door den Prins , tot Overlten der vesting aangelteld, om 't leeven: dewijl hij het breeken der r>eelden wilde beletten: een misdrijf, 't welk den handdaadigen op 't leeven , en 't geheele Vaandel op 't verlies van eer, te Haan kwam (f).

Allervoordeeligst was de overwinning, op de Zuiderzee, in Wijnmaand behaald, door de Nasfaufche Schepen, vier en twintig fterk, onder 't beleid van Cornelis Dirkszoon van Monnikendam, op dertig Konings Schepen , aangevoerd door den Graave van

Bos-

(*) Hooft, I. D. bl. 315.

(|) Zie aldaar, bi. 33»- en Bor, VI. B. bl. 33&

Sluiten