Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6a

GESCHIEDENIS

fflIUH d - II. van Spanje,

De Ko-

nipgsger zinden bemagtigen

'j llaage, en krijgen Alde-

gonde

gevangen.

Alva

vertrekt uit Amfier dam, zonder zijne fchulden te betaalen.

Befchul.

digingen tegenhen ingebragt

bedagtniet, hoé de geest van Vaderlandliefde en Vrijheid ongelooflijke hulp en redmiddelen weet te vinden tegen de Dwingelandij, terwijl de minlte eifchen van dezelve altoos drukkende zijn.

De vreugde over deeze behaalde zege werd verbitterd, door het verlies van 'sHaage, Maaslandsjluis en het gevangen neemen des Heeren van St. Aldeconde. De Prins van Oranje , vreezende voor een Man, hem zo dierbaar als bij den Spanjaard gehaat, verklaarde terftond, dat hij Bossu zou doen behandelen , gelijk men Aldegonde bejegende (*)•

Klaar begon Alva nu te zien, hoe het hem onmogelijk ware, met zijne aangeboore wreedheid, het ftuk door te zetten. Zijn gezag nam oogfchijnlijk af. Te Amjlerdam, waar hij, zints eenigen tijd, zijn verblijf gehouden hadt, hadden de ijveriglteKoningsgezinden zijn Af beeldzei, voorheen in de beste vertrekken gehangen, in de afzigtiglten geplaatst. Eindelijk, vreezende voor een opftand van wege de groote fchulden, door hem daar ter Stad gemaakt, deedt hij openlijk afkundigen, dat elk, die iets van hem te vorderen hadt, zich, 'sanderen daags, tot hem vervoegen moest. Doch hij ging 'snagts door en liet de fchuldenaars naakijken. Dit bragt verfcheide aanzienlijke Gezinnen tot de uiterfte armoede (t>

Hij vertrok van Amjlerdam cp Utrecht en vervolgens na Brahand, waar hij de algemeene Staaten bes fchreef,

(*) Hooft, I. D. bl. 340. (|) Zie aldaar, bl. 339«.

Sluiten