Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a6A

GESCHIEDENIS

Philips de II. van

Spanje.

Don

Louis de Reque-

sens wordt Landvoogdin (lede van Alva.

j 1 ] 1 !

]

i < (

<

„ ren , die 's Konings naam misbruikten (* ). w Deeze fchreeuwende klagten, en de tijding, dat men, in Duitschland, vijftig duizend ponden Buskruids verbrand hadt, om hem een der middelen tot het verdelgen der Nederlanderen te beneemen, deedenALVA een wederzin van de Landvoogdije krijgen. Hij begon te vreezen, dat de tegenftand, zijnen wapenen gebooden, de behaalde Krijgslaurieren zou doen verflensfen. Hierom verzogt hij met ernst zijn ontflag, en bekwam het van Philips , die reeds voorheen Don Louis de Requesens tot zijn Opvolger beflemdliadt, welk bij zijne overkomfte door Alva ontmoet en met groot betoon van blijdfehap te Brusfel ingehaald werd, op den zeventienden van Slachtnaand. Dugtende, dat deeze nieuwe Landvoogd , )m zijne goede hoedanigheden hooggeprezen, ande■e maatregels neemende, 's Lands"jStaat, doorhem jedorven, mogt herftellen , -wendde hij alle mogelijce middelen aan, om Requesens tegen de Landzaaen voor in te neemen, befehreef hun als wederfpann'gen en Ketters, en 's Konings Amptenaars in de Nederlanden als onërvarenen of trouwloozen, en Hij ag de fchuld der Beroerte, om den Tienden Penning jercezen, geheel op de Staaten, die hij beweerde, lat allen in het opbrengen daar van bewilligd hadlen (f). Tot over het midden van Wintermaand,

hieldt

(*) Bon, VI. B. bl. 338.

CO VII. bl. a. 3. Viglii Ep. p. 390. VlGLI!

lemment. p. 317.

Sluiten