Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 265

Meldt hij zich te Brusfel op, het bewind der Krijgsen Regeeringszaaken, reeds in 't laatst van Slachtmaand , overgedraagen hebbende. Zijn Zoon Don Frederik vergezelde hem. Tot Genua toe, deedt hij de reis te Land, en voer van daar na Spanje. Philips ontving hem gunftiger, dan men verwagt, en hier eerst verfpreid hadt. Doch korten tijd in Spanje geweest zijnde, verviel hij in 's Konings ongenade: dewijl Don Frederik, op zijn' raad, tegen 's Vorlten zin, een huwelijk hadt aangegaan. Hij kwijnde in de gevangenis , tot dat Philips , naa den dood des Konings van Portugal, hem niet alleen daaruit ontlloeg , maar zelfs aan 't hoofd des Spaanfchen Legers ftelde , wanneer hij niet weinig toebragt , om Philips van de Portugeefche Kroon te verzekeren. In 't jaar MDLXXX1I, is hij te Lisbon, in denhoogen ouderdom van vier- of zevenenzeventig jaaren, geftorven (*).

Alva was , buiten tegenfpraak , zijne vijanden zelve bekennen het , een der doorfleepentle en geoefendfte Krijgslieden zijner Eeuwe. Hij liet alles op be-leid, en niets op het geval aankomen. In 't ffcut van Staatkunde kende hij alleen eene willekeurige Op permagt en lijdelijke gehoorzaamheid: volgens deezf valfche en harde grondregelen ging hij te werk , er verviel tot misllagen, die Philips eene onherftelbaa

r

(*) Viglii Comment. p. 318. Vigl. ad Hopperum , p

818. Strada Dec. I. Lib. VII. p. 428. Mets

ren , IV. B. p. 85. 26.

R 5

Philips de 11. van

Spanje.

Charaéter , des Hertogs van Alva.

1

Sluiten