Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

266

GESCHIEDENIS

Pmups de II. vnn Spurnje-

Vjjfde

re fchade toebragten. Hem gaat naa , dat hij zich beroemde , in eene ruim zesjaarige Landvoogdije, achtienduizend en zeshonderd Menfchen , om 't geloof en wederfpannigheid, te hebben doen ombrengen. En, desniette^enilaande, beweerde de fnoode Vaiïgas, die desgelijks na Spanje vertrok , ,,, dat de „ Nederlanden door malle barmhartigheid verloeren „ gingen (*)." De naam des Hertogs van Alva is in de Nederlanden een vloek en een wisfelwoord geworden, om Wreedheid te betekenen.

(*) Hooft, I. D. bl. 341.

Sluiten