Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Phiups de II. van Spanje.

Zeeflag, door de Zeeuwen gewonnen.

1574'

i 1

./ c 1

268 GESCHIEDENIS

ten zich , ondanks de betuigingen van trouwe aart den Koning , door geen fchoonen fchijn bekooren. Wanneer een Volk zo veel gedaan heeft, om een lang gehaat en drukkend juk aftefchudden , moge men het ligter maaken; doch het blijft allerbezwaarhjkst, het hun op den hals te leggen.

De - meelte Zeeuwfche Steden hielden 's Prinfen zijde , die Middelburg, zints eenige maanden , hadt doen belegeren. Requesens, zeer begeerig , deeze Stad te bewaaren , deedt twee Vlooten, tot ontzet daar van , uitrusten: deeze moest van Antwerpen de Westerfchelde afzakken, de ander van Bergen zeil gaan, en , langs de Oosterfchelde, voorbij Goes , zich met de andere verdénigen. De laatstgemelde Vloot, over welke de Heer van Glimes geboodt, terwijl Jltliaan di Romero over het ingefcheepte Krijgsvolk ftondt , werd geheel verfhalen door den Zeeuwfchen Vlootvoogd Louis Boi;ot. De Overwinnaars fpaarden niemand. Heeter >p overwinnen dan plunderen, gaven zij zich den ijd niet, om iets te rooven. De veroverde Schepen verden meest in den grond geboord, en het Volk >ver boord gefmeeten, met zulk eene bijstere drift, lat niemand eens dagt, om den Spaanfchen Edelen, lie in menigte op de Vloot waren , de gouden Keteien van den hals te rukken. Glimes zelve fneuvele. Romero redde het leeven, met na den Thool'zhen Wal te zwemmen , van waar de Landvoogd eezen, voor hem ongelukkigen fcheepsftrijd, aan:houwde. D'Avila , met het andere ftnaldeel tot

de

Sluiten