Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ber NEDERLANDEN. s69

de hoogte van Vlhfmgen gekomen , deeze nederlaage verftaande, achtte zich niet beftand tegen de overwinnende Zeeuwen , en keerde na Antwerpen te rug. Dus liep dit ontzetten van Middelburg te leur (*).

De Prins, die zich na Zeeland begeeven hadt, bemerkte, int Middelburg , door gebrek aan leevensmiddelen op hec uiterfte gebragt, het niet langer kon uithouden, en vorderde, dat die Stad zich, op genade en ongenade, zou overgeven. Mondragon , de moedige Bevelhebber, verklaarde, liever de Stad op twintig plaatzen in brand te willen fteeken, en daarop, in eenen uitval, zich doodtevegten , dan zulk een verdrag aantegaan. De Prins kende de koenheid van Mondragon , en het zich tot zagter voorwaarden beweegen. De Bevelhebber zou , aan 't hoofd zijner Krijgsbenden, met geweer en pakkadieuittrekken, mits hij, op zijne eer, beloofde , hinnen twee maanden te rug te zullen komen , of Acdegonde, de Rijk, en nog drie anderen op vrije voeten te doen ftellen. Niet dan met veel moeite verwierf hij hel ontflag van de Rijk. Het leedt nog acht maanden, eer Aldegonde zijne vrijheid kreeg : wanneer de Rijk de ftoutheid hadt, om ten Hove te gaan , ei Mondragon het geftand doen zijns woords aftevor

deren (t> Arnemuiden zich, ten dienzelfdei

lij

(?) Hooft, I. D. bl. 345- Satisfactie derjad Coes bl 190.

(t) Hooft, I. D. bl. 35°- 3°7-

Philips de II. van Spanje.

Overgaaf van Middelburg.

I

l

Sluiten