Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips de 11. van Spanje.

GraafLo-

dewijk

op de Mokerheideovervvonnen en gedood.

272 GESCHIEDENIS

vervoegen bij zijnen'ljroeder, thans in de Rammeierwaard gelegerd. Maar de Spaanfchen, onder het bevel van Sanciiio d'Avila , die meer op dapperheid dan hooge afkomst mogt boogen , fpoedden zich, met groote dagreizen , langs den anderen oever der Riviere, fneeden hem den toegang af, en dwongen hem flag te leveren op de Mookerheide. De overwinning hing niet lang in twijffel. Soldaaten, op't eerlte voorkomen geworven , aan wapenhandel en krijgstugt ongewoon , konden het niet houden tegen de welafgeregte Spaanfche Krijgslieden. Zij kreegen eene volkomene nederlaage. Graaf Lodewijk. bleef op 't Slagveld met Hendrik , zijn Broeder , en Ciiristoffel Frederik , Zoon des Keurvorsts van den Palts. De Prins fcheen het ongeluk zijner Broederen voorzien te hebben; want, op het hooren van hunnen toeleg , hadt hij eenigen zijner Vertrouwelingen verklaard , dat , fchoon de komst zijns Broeders hem aangenaam was , hij wel hadt mogen lijden , dat hij zich , met het Leger, te dier gelegenheid, honderd mijlen van daar bevondt. Graaf Lodewijk werd algemeen betreurd , van wege zijne dapperheid , die hem den eernaam fchonk van zijns Broeders regtehand, als mede om zijne welfpreekenheid, braave gevoelens en minzaamheid, waardoor hij aller harten aan zich wist te verbinden. Maar het ongeluk , 't welk hem bijkans in alle zijne onderneemingen vergezelde, toont niet duilter, dat zijne itoutmoedigheid zijne voorzigtigheid voorbijliep (*).

De

(•) Hooft , I. D. bl. 353 enz.

Sluiten