Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deR. NEDERLANDEN *33

baars in te vinden ware. Het geronne bloed lekte men uit de gooten. Bladeren van veelerlei hoornen, op onderfcheide wijzen gemengd en toebereid, leverden vreemde kookerijen op. Gekapte huiden firekten tot voedzelder fchaameleOuden; terwijl de jongen het taaijekookzel van fler-terige Paarden darmen aten. Schraal Bier, of Water, met eenige Kruidenjen en Azijn gemengd, was de gemeene drank. Zo lang 'er Melkkoeijen waren , kreegen de Kraamvrouwen, daags, een vierendeel Tweebaks en een weinig Melks. Dan zommigen , geen genoeg voedzels bekomende, om haare zuigelingen te zoogen , zagen 'er den geest geeven in het trekken aan de ledige borst. Zwangere Vrouwen konden haare Vrugt niet voeden, d» door gebrekffierf, zonder het leevenslichtaanfchouwt te hebben, 't Slegt voedzel eu de bedorve dranl bragt ziekte en pest te wege : zesduizend Inwoon ders werden 'er door weggerukt. Die het kwijnen, leeven rekten, hadden geen kragts genoeg, om d Lijken voeglijk ter aarde te beftellen : eenigen be zweeken in 't volvoeren van deezen laatften phgt De Wagten, eertijds Iterk, verdunden op meer da de helft : onder den weg eindigden zommigen tu leeven, anderen vonden , wederkeerende , hunc Vrouwen en Kinderen leevenloos.

In deezen fchriklijken Maat, toen Leiden, om 2 te fpreeken, alleen verdeedigd werd door geraamtens zouden de Spanjaarden, ftorm loopende , de Sta. hoogstwaarfchijnlijk , bij den eerlten aanval, ve meeflerd hebben. Men verzekert, dat Baldes , vi

Philips de II. van Spanje.

I

1

t e

0 »

r-

:n et

Sluiten