Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294 GESCHIEDENIS

te vveeten, de Geestlijkheid, welke eerst, door verfcheide Prelaaten, en naderhand, alleen door den Prelaat

van Middelburg, verbeeld werd, . de Riddetfchap

en Adel', die, van ouds, hoofd voor hoofd, in de Vergadering plagt te verfchijnen , maar, eindelijk,

door den Eerden Edelen is vervangen geworden ,

en bet derde Lid, de Vijf goede Steden genoemd, naamlijk Middelburg , Zierikzee , Relmerswaale, Goes cn Tholen, die met elkander maar ééne Stem hadden. Maar, dewijl de zaaken, tot het Regt en de Regeenng behoorende , van den Stadhouder afhingen, die 'er het Hof over raadpleegde, vergaderden de Staaten zeldzaam, en werden gemeenlijk niet bij den anderen geroepen , dan in den dringendften nood, en wanneer men hunne toeftemming behoefde , om Geld te krijgen, den Koophandel of de Visferij te befehermen. De dagelijks voorkomende zaaken , ter befchikking van de Staaten üaande , werden door den Prelaat cn de Edelen, eenen Penüonaris te hulpe hebbeude , afgedaan , zonder dat men 'er de Steden over riep, zo dat men dezelven bijna als iiet hedendaagseh Collegie van Gecommitteerde Raaden moet aanmerken.

Maar, zints de laatfte omwenteling, hadt de Prins, dewijl de Geestlijkheid en de weinig in Zeeland overgeblevene Edelen niet op zijne zijde waren, en 4 van het Lid der Hemmende Steden, Zierikzee hem alleen was toegedaan, aan V lis fingen en Veere elk eene Item geseeven. En 't was aan deeze Steden, Staatswijze vergaderd, dat de Prins zijn voorneemen te kennen

gafR

Pnir.ips rté'll vr.ii Spauje.

Sluiten