Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pHftlFS

de II. van Spanje.

Verfcheide Steden verkrijgenVoorregten.

£95 GESCHIEDENIS

ren, Krijgsvolk iii de Steden te leggen , zonder toeftemming der Overheden, enGelderi, tor eene bepaalde fomme, opteneemen. Hij zou de Voorregten eri Gebruiken verdèedigen, en de handhaaving van den Roomfchen Godsdienst doen ophouden. Dan de Prins deedt dit laatfte veranderen, en vervatten onder de algemeene uitdrukking van Religiën , tegen het Euangelie ftrijdig (*). De Staaten hadden ook, onder voorwendzel van den last des Landsbeftuurs te verligten , doch, met de daad, om 'er meer deels aan te hebben, een Landraad ingefteld, die niet lang Hand hieldt (+)•

Veere en Vlisftngen warén de eenige Steden niet, die, in dit tijdgewrichte , met Voorregten befchonken werden. De Stad Enkhuizen, die in dien oord zich eerst voor den Prins verklaard hadt , verwierf het Regt der Paalkiste , mits draagende dezelfde lasten, van Tonnen, Kaapen, Baaken, Schepen, en andere dingen te houden , als tot nog toe bij die van Amfterdam gedaan was. Dit Regt hadt, voorheen, aan Amfterdam behoord, 't welk, om voor dit verlies , en veele anderen , geleeden in het verdèedigen van de zaak der Koningsgezinden, fchadeloosgelteld te worden , verfcheide nieuwe Voorregten verzogt, en van den Koning verwierf, de Vrijheid der Srede vierhonderd roeden buiten de tegenwoordige temogen

uit-

(*). P. Pauius Unie van Utr. ILD.bl.23e. (f) Kef. van Holl. 1575. bl. 294. 30».

Sluiten