Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philipsde II-van Spanje.

Staat van denGodfdienst.

ft98 GESCHIEDENIS

te betaalen , niet vergunden. Doch zij konden, op dat alles, alleen goede woorden verwerven (*)«

De Friezen waren veel gelukkiger, zij hadden de laatfte belastingen van den Tienden , Twintigften en Honderdlten Penning afgekogt voor eene vrijwillige gifte van honderdiichtëntwintigduizend en zevenhonderd Guldens. Maar Robles, die in Friesland en Groningerland bevel voerde , vorderde nieuwe Onderftandgelden, tot het onderhouden zijner Krijgsbenden. De Staaten van Friesland kantten zich hier niet alleen met kragt tegen aan ; doch namen deeze gelegenheid tevens waar, om over veele andere Hukken ten Hove te klaagen. Zij hielden , te Brusfel, hun regt zo [lijf cn llerk fraande , dat Requesens niet kon nalaaten hunne verzoeken intewilligen (*).

In deezervoege werkte de geest van Vrijheidsmin nog in Landen, die zich tegen de Spanjaarden niet hadden kunnen verdèedigen. Deeze was de drijfveer geweest van de heldhaftige verdeediging der Haarleinnieren en Leydenaaren. Dit wijzen de papieren Noodmunten uit , ter laatstgemelder Stede, geduurende den Oorlog, geftempeld. Zij pronkten met deeze fchoone en nadruklijke fpreuk : PLec Liber-

tatis ergo. Foor de Frijkeid. Een opfchrift,

niet naar den fmaak eeniger Predikanten, die de Overheid deswege op den Predikltoel doorhaalden, eri

hun

(*) Sligtenh. bl. 530. S3i. (t) Winsem. p, 583. 59°'

Sluiten