Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 301

acn, enden Lombaardhouderen ontzei men het Avondmaal. Ongetwijfeld wederhieldf de Onverdraagzaamheid, welke in deeze ftukkenheerschte,de Staaten, om ze goedtekeuren, Zij antwoordden den Afgevaardigden , die dit verzogten , dat men, hun noodig hebbende, zou ontbieden. Ter Vergadering van Holland droeg men, ten deezen tijde , zorge voor 't onderhoud der Leeraaren : in de Steden zouden zij niet boven de drie-, en op de Dorpen niet boven de tweehonderd Guldens aan wedde, 's jaarlijks, trekken (|). _ Ten befluite verdient het onze optekening, dat dezelfde Gewesten , die zich met eene dolzinnige buitenfpoorigheid tegen den Roomfchen Eerdienst verzet hadden, als ongemerkt daar toe wederkeerden»

(*) Refol. van Holl. I574» bh JU.

Einde van V Derde DeeVs Eerfle Stuk.

Phu ipi de II. van

Spatie.

Sluiten