Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

DERDE D E E L'S

Tweede Stuk.

TWAALFDE BOEK.

Van de Vredehandeling te Breda, tot den dood van DonJ&N van Oostenrijk.

Zesde T tj,d perk.

Vrugtlooze Onderhandeling te Breda. Verbaa-

zende voorfpoed der Koningsgezinden. De

dood van Requesens voor hun zeernadeelig

Brengt regeeringloosbeid en de Gendfche Bevrediging te wege.

"Vredehandeling te Breda. Voordel van den Prins aan de Staaten. Zijne befchikking op de Stemmen en de Afgevaardigden. Afgebrooken. Belang der onderfcheide Partijen. Schriklijke Regtsöefening tegen eenige Roomfchen in Noordholland. Oudewa-

* 2 f*ï

Sluiten