Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïv INHOUD.

ter ingenomen en geplunderd. Schoonhoven en andere Plaaczen vermeéfterd. Derde Huwelijk van Oranje met Charlotte van Boubbön. Merkwaar-, dige tocht der Spaanfchen, door 't water, na Duiveland en Schouwen. Eommenede bemagtigd. 't Beleg van Zierkzee. Aanzoek in Frankrijk. Wanhopige voorflag van Oranje. Gezantfchap na Engeland. Dood van Ciappin Vitelli. Men [preekt van '/ ver la at en des Konings. En raadpleegt, om in Duitschland, Frankrijk en Engeland heul te zoeken. Tot het laat ft e wordt'beftooten. Dood van den Landvoogd Requesens. Nieuwe verêéniging tus-> fchen Holland en Zeeland. Zwaare belastingen toegeftaan. Zierkzee gaat, bij verdrag, over. VrugtJoozepoogingen van Oranje, en mislukte aanflagen. Elizabeth doet nadere openingen. Hooge twist met Engeland bijgelegd. CharaSier van Requesens. De aanvang des jaars op den Eerften van Louwmaand vastgefteld. De Raad van Staat e neemt de regeering in handen. Muiterij der Spaanfche Knegten. Oranje fchrijfi aan de overheerde Nederlanden. De Raaden van Staate te Brnsfel gevangen , en Aarschot aan '/ hoofid der Staatfchen. Bevelfchrift der Staaten /«Brusfel, tegen de Spaanfche Krijgsknegten. De Vlaamingen zoeken den Prins om hulpe aan. Eerfie opening van de Gendfche Vredehandeling. Maastricht door Spaanfchen geplunderd. Hunne woede te Antwerpen. De Gendfche Bevrediging wordt getroffen. Voornaamfte Voorwaarden der Gendfche Bevrediging. Gevolgen der Gendfche Bevrediging voor Oranje. Ze-

Sluiten