Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. *

Zevende Tijdperk.

De Landvoogdij van Don Jan van Oostenrijk. —■ Eeuwig Gebod. _ Zijn flinkfche handel. — Opftand in Friesland. — Oranje voor Ruwaard van Braband , en Don Jan voor Vijand van den Staat verklaard. — De Aardshertog Matthias Landvoogd. —■ De Hervorming dringt door. —i Oorfprong der Malcontenten, of Misnoegden. — De Hertog van Anjou. — Dood van Don Jan.

Don Jan van Oostenrijk tot algemeen Landvoogd der Nederlanden aangefield. Zijne komst aldaar, en berigt aan de Staaten. Oranje maant de Staaten af, het oor aan Don Jan te leenen , of eenige Foorwaarden te bedingen. Onderhandelingen der Staaten met Don Jan. Eerzugtige oogmerken van dien Prins. Elizabetii den Nederlanderen genegen. Oranje neemt toe in vermogen. Omwenteling in Friesland en Groningen. Moeilijkheden Utrecht. Ontflaat zich van de Bezetting. Neemt Voldoening van Oranje. Verfcheide Hollandfche Steden hadden het [reeds gedaan. Tholen en Goes neemen Satisfactie van den Prins. Aanmerking over den aart der Verbonden , Satisfaftie of Voldoening geheeten. Onderftandgelden, den Prins, op eene Vergadering te Middelburg , toegeftaan. Nieuw Verbond tusfehen de Algemeene Staaten, waar in Holland niet treedt. Eeuwig Edift. Antwoord van Orante, Holland en Zeeland, wegens het EeuwigGebod.

* 3 Ge-

Sluiten