Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?I INHOUD.

Gedrag van Don Jan. Dood van Viglius. Zij ft Characïer. Vertrek der Spaanfche Knegten. Dtn Jan befchuldigt Oranje van den toeleg op zijn leeven. Antwoord van Oranje , Holland en Zeeland , te Geertruidenberg, op een nader aanzoek gegeeven. Don Jan zoekt de Staaten te bedriegen. Neemt bezit van V Kaftee! te Namen. Brieven van hem onder fchept. Antwerpen , door de Zeeuwfche Vloot f van de DuitfcheKnegten verlost. Onderhandelingen met Don Jak. De Dijken in Holland herfteld. ORANjE doorreist Zuid- en Noordhclland. De Prins begeeft zich na Utrecht. Utrecht neemt de Satisfactie aan. De Staaten verzekeren zich van eenige Steden. Oranje neemt Breda met Hst in. Verfcheide Kafteelen geflegt. Omwenteling in Friesland. Oranje verzogt, in Eraband te komen. Tot Ruwaard van Bi aband aangejleld. Onderhandelingen met Don Tan. Matthias als Landvoogd herwaards verzogt. Zijne komst, in de Nederlauden. Beroerte te Gcmh Oranje te Gend verzogt en ingehaald. Voorwaarden der Landvoogdijfchappe van Matthias. Matthias word Landvoogd , en Oranje zijn Stedehouder. Vijandlijkhèden. Ai.exander Faunéze komt, met een talrijk Leger, in de Nederlanden. Nederlaag der Staatfcheu bij Gembloers. Verdere vermeefteringen der Spanjaarden. Aanflag op Amfterdam. De Stad gaat aan de Staatfche zijde over. Vygtbo* ze Onderhandelingen. Vermeerdering der Staatfche Krijgsmagt. Onderhandelingen met Engeland en Frankrijk. Aldegonde op den Rijksdag te Worms.

De

Sluiten