Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. vu

De Hervormden krijgen langs hoe meerinvloeds.- Opfland in Amfterdam. Oproer te Haarlem. De Prins befchermt de Doopsgezinden tegen de Gereformeer-, den. Geloofsvrede. Geweldenaarijen der Gereformeerden te Gend. Bijster woelen var. Dathenus en de Gentenaars. Oorfprong der Malcontenten. Hun Krijg tegen de Gentenaars. Opfchuddingen te Brusfel. Gevegt bij Rimenant. De Flertog van Anjou voor Befchermer der Nederlandfche Vrijheid uitgeroepen. Voorwaarden, op welken de Hertog van Anjou tot Befchermer der Nederlandfche Vrijheid wordt aangenomen. Legermagt der Staaten. Schaarsheid van Geld. Krijgsverrigtingen. Dood van Don Jan. Korte befchouwing van het Tijdperk zijner regeeringe. De ftaat van den Godsdienst. Schandelijke handelwijze van Broeder Cornelis te Brugge. De vervolging der Hervormden neemt af. Het gedrag der Hervormden. Dirk Volkertse Koornhart. Hurbert Duifhuis. De Hervormden te Amfterdam ia gefch\l met de Regenten. Joost Velzen.

DERTIENDE BOEK.

Van de opvolging van den Hertog van Parma iff de Landvoogdij, tot den dmd van Prins Willem den I.

Achtste Tijdperk.

Alexander Farneze volgt Don Jan op , Orn-

Winteling van Friesland en Overijlfel. Unie

van

Sluiten