Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin INHOUD.

van Utrecht. Voorfpoed der Koningsgezin"

den. . Vredehandel te Keulen.

Alexander Farneze volgt Don Jan op. Hij bedient zich van de verdeeldheden in de Nederlanden. Casimir's en Anjou's gedrag, Anjou verlaat de Nederlanden. Casimir trekt na Duitschland. Gefchillen tusfehen de Groningers en Ommelanders. Veranderingen in Friesland. Rennenberg, Stadhouder van Overijsfel enz., bemagtigt Kampen en Deventer. Voordeden, door Farnese behaald, 'f Verbond der Waaien. Oorzaaken der Unie van Utrecht. Bevordering van dezelve. De Unie van Utrecht ge' [loten. Inhoud derzelve. Aanmerkingen over de Unie van Utrecht. Welk een onthaal deeze Unie ontmoette. Het-, toetreeden daar van. De Verbintenis te Atrecht dwarsboomt de Utrechtfche Unie. Veelen vallen den Koning toe. Bedingen der Bondgenooten. Dood van Bossu. Krijgsverrigtingen van Parma. Maaflricht belegerd en vermeefterd. Paishandel te Keulen. Uiterfte last der Staatfchen. Heimlijke last van Terranova. Oranje weigert een bijzonder Verdrag met Philips aantegaan. Oproeren wegens den Godsdienst. Te Amersfoort, Utrecht, Antwerpen en te Gend. Parma meejler van Mechelen. Mislukte aanflag op Brusfel. Beweegenisfen te\Hertogenbosch en te Brugge. Voordeden door laNove behaald. Einde der gefchillen tusfehen de Groningers en de Ommelanders. Te Zutphen enz- lijdende Roomschgeziuden overlast. Wankelende ftaat der

Ne-

Sluiten