Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. I*

d'erlanderl. Verandering in 't flemmen der Zeeuw* fthe Staaten. Aartige klügti in Parijs gejpeeld.

Negende Tijdperk.

Afval des Graaven van Rennenberg. — Ban,

over dert Prins van Oranje uitgefprooken. >

Zijne verdeediging. ■ Bevelfchriften tegen de

Roomch-Catholijken. - —-• Plegtige afzweering

van Philips. • 't Aanneemen des Hertogs van

Anjou. Opregtlng van den Algemeenen

Landraad. Friefche Onlusten, Staat

van den Godsdienst.

Krijgsverrigtingen der beide Partijen. Afval des Graaven van Rennenberg. Groningen belegerd. De verzekering van Overiisfel door Oranje bezorgd. Opjianden tegen de Roomfchen. Verandering van Godsdienst binnen Utrecht. Krijgsbedrijven. Aardbeeving. Margaeeet van Parma, op nieuw Landvoogdesfe , en weder ontjlagen. Philips fpreekt den Ban over Willem den I. uit. Oranje geeft eene Verdeediging tegen dien Ban uit. Inhoud van het Verdeedigfchrift. Oordeel der Veréénigde Staaten «ver den Ban. Beleg en ontzet van Steenwijk. Mislukte aanjlag op Hattum. Rennenberg loopt de Krijgskans tegen , en hij flerft. De Prins van Oranje. Stadhouder van Friesland. Verdugo , Opvolger van Rennenberg. Zijne Krijgsverrigtingen. Mislukte aanjlag op Vlisfingen. Breda door list ver* * tiieefteri.

Sluiten