Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• s INHOUD. '

meeflerd. Oranje koopt de Markgraafschappen Veere en Vhsfingen. De Koning van Spanje vervallen verklaard van de Opprrmogenheid. Hoe het Plakaet deezer Afzweeringe ontvangen werd. De Hertog van Aniou tot Vorst der Nederlanden aangenomen. Aanmerkingen hier over. Opregting van een algemeenen Landraad. Van den Hoogen Raad in Holland. Van de Munt in Zeeland. Verdeelheden in Friesland. Veranderingen in den Godsdienst.

Tiende Tijdperk.

De Staaten, de Hertog van Anjou en de Prins van

Oranje. —— - Aanflagen op diens leeven. ■ ■

Vermeelleringen der Spanjaarden. Onder-

handelingen, om de Oppermagt den Prins van Otaanje optedraagen. Moord van dien Vorst.

Willem de I. De Hertog van Anjou verdeedigt zijn gedrag. De Aardshertog Matthias vertrekt. Anjou ontzet Kamerijk, en neemt Chateau in Cambrelis in. Parma hemagtigt Doornik. Krijgsverrigtingen. Anjou's beoogde Huwelijk met Elizabeth heeft geen voortgang. Anjou ingehuldigd. Holland, Zeeland en Utrecht doen hem geen hulde. Heimelijke inzigten van Oranje en dier Gewesten. Opdragt der Hooge Overheid van Holland aan den Prinfe, op den voorigen voet. De Schutterijen en Gilden uitgefloten van de raadpleegingen over zaaken van Regeeringe. Eed, aan den Prins, ah Hooge Overheid,

" 'A

Sluiten