Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. xi

afgelegd. Dit haapert in Zeeland en Utrecht. Holland en Zeeland doen den Eed aan Anjou , onder beding van ongehoudenis. Utrecht blijft weigeragtig. ■ Gedagten der Landzaaten over Anjou en Oranje. Aanjlag van Jan Jauregui op Willem den I. Krijgtverrigtingen. Mislukt verraad van Salseda. Het verraaden van Enkhuizen mist. Krijgsverrigtingen. Staat van Parma's Krijgsmagt. Magt der Staatfchen. Raadflagen in Frankrijk, ten opzigte van de, Nederlanden. Anjou, verlegen, volgt flegten raad. Anjou's mislukte aanflag op Antwerpen, of de Franfche Furie. Anjou's gedrag naa het mislukken. Verrigting der Staaten. Onderhandelingen, om eene verzoening te treffen. Oranje over den ftaat der zaaken geraadpleegd. Een Verdrag beraamd. Anjou vertrekt na Frankrijk. Krijgsbedrijven van Parma. Willem Lodewijk , Stadhouder van Friesland. Oranje trouwt Louise de Coligni. Ongenoegen tegen hem te Antwerpen. Vervolg der Onderhandelingen met Anjou. Zijn dood. Hendrik , Koning van Navarre , biedt zijne hulpe den Nederlanderen aan. Cornelis de Hooge , wegens verraad, geftraft. Verraad des Graaven van den Berg in Gelderland, 't Verraad des Prinfen van Chimai en Imbize in Vlaanderen. Onlusten te Utrecht. Raadpleegingen over 't opdragen der Graaflijkheid aan Willem den I. Tegenftand, welke het ontmoet. Inhoud van het Ontwerp der Inhuldiginge. Zwaarigheden , daar op gemaakt. Het ftuk op 'f punt der volbrenging. Straf des Moordenaars. O-

ran-

Sluiten