Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips deII. van Spanje.

VooriM van den Prins aan de Staaten.

3ö+ GESCHIEDENIS

der , om het oor te leeneti aan nieuwe voorflageri van bevrediging. Keizer Maximiliaan , vreezende, dat de brand, door de Proteftanten in de Nederlanden ontftooken, tot de Landen des Rijks mogt overflaan, hadt den Koning Van Spanje overgehaald, om te beproeven , of gunftiger voorwaarden zijne misnoegde en tegen hem opftaande Onderdaanen niet zouden ftilfen en doen wederkeeren. Hij deedt de Graaven van Schwartzenburg en Hohenlo herwaards trekken , perfoonen , die te aangenaamer moeiten weezen, daar zij elk eene Zuster des Prinfen van Oranje getrouwd hadden. Zij werden beiden ook toegelaaten in de Vergadering der Staaten van Holland en Zeeland, te Dordrecht zamengeroepen, waar zich ook de Afgevaardigden der Steden

Bommel ca Bituren, als Bondgenooten, bevonden

De Prins betuigde hun: „ De Vrede is een onwaar,, deerlijk goed , doch zou ons heilloozer weezen ,, dan de Oorlog, indien dezelve los, wankel, met „ de eer van God en de Voorregten des Lands ftrij-

dig ware. Eu , boven dit alles , moeten wij, „ ftaande de Onderhandelingen, ons in ftaat van „ tegenweer brengen, om, loopen ze vTugtloos af, „ den Oorlog voorttezctten (*)."

Ten einde zich meefter te maakeu van den Vredehandel, haalde hij de Staaten over, om de Hemmen van de Leden der Vergaderinge in vier te begrijpen.

De

(*) Hooft, LD- bl. 411. Refol. van Holl. 1575. bl. 49.

Sluiten