Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3"

Jaade, gedekt met een koperen pan, op den buik en borst gezet,door 't opgelegde vuur gedrongen,na't

hart en de ingewanden knaagden. Hier bij liet

men 't niet berusten. De gemaakte gaten fchroeide men met gloeiende kooien digt, en gaf het manlijk lid van één dier ongelukkigen, met Room befmeerd,

een Kalf te trekken. Maar fchrik , fchaamte

en walging doet ons het verhaal ftaaken van eene gefchiedenis, welke wij niet ongerept wilden laaten, om de onzijdigheid in agt te neemen, en, de Spaanfche martelaarijen vermeld hebbende, ook, van den anderen kant, deezen niet te verzwijgen. In 'teinde haalde overmaat van fmert en toezegging van', goed en van leeven Nanning Jacobszoon alles, wat men wilde , uit den halze. Dan hij werd, des niettegenltaande, verweezen , om het hart uit het lijf gerukt eii gevierendeeld te worden, 't geen te Hoorn, met tegenzin der Wethouderfehap, volvoerd werd. Ondanks mer hem dronken gemaakt hadt, en de Predikant, di< hem in zijn uuerlte bijttondt, hem geduurig in df reden viel, hieldt hij aan met het betuigen zijneron fchuld. Hij daagde den Leeraar zeiven , binnen dri< dagen,'voor het jongfle Geregt. Aanmerklijk is het, dat deeze, daarop,mistrooftig na hns gaande, bin nen dien tijd , of kort 'er op , overleedt. De Va der van Nanning was , door al het foltereii afge marteld, in zwijm gevallen en geflorven , in tegen woordigheid der Regteren , die, om hunne onl menschtheid te bedekken , verluiden lieten , dat d Duivel den fchelm den hals gebroken hadt, en te A 5 heli

Phimps de II. van Spanje.

t e

Sluiten