Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 315

ongeregeld gedrag , de Huwelijksband verbrooken hadt, en dat de Klooi tergelolie , door zijne nieuwe Bruid, in haare kindsheid gedaan , van geene betekenis was, nu zij, uit eigen verkiezing , den Hervormden Godsdienst beleedt (*).

Nauwlijks hadt de Prins dit Huwelijk voltrokken , of hij begaf zich na Zeeland , waar op de Konlngfchen het gemunt hadden. Op zijne reis derwaards gelukte het hem , twaalf Vaartuigen der Spaanfchen te bemagtigen en in brand te fteeken. Doch dit kon hun niet beletten , de vermeefieringen voorttezetten door een krijgstocht, welke niet min , dan het ontzet van Goes , der vergetelnisfe verdient onttoogen te blijven.

Eenige Koningsgezinde Zeeuwen hadden den Landvoogd vertoond , hoe mei) van Tholen , dat nog Spaansch was , kon overfcheepen op Philipsland; hoe van hier eene Plaat liep na Duiveland, diemet laag water, droog lag, en waar over men, door de Zijpe, een enge Kil, op Duiveland , en , voorts , door eene waadbaare Kreeke, op Schouwen geraaken kon. Eqne onderneeming , zo hachhjk, werd niet aangevangen , > zonder veel over en wederfpraaks: dan Requese.ns, heet op deezen tocht, het belhüt tot denzelven doorgedrongen hebbende , deedt , te Antwerpen , dertig Galeien , eenige Kromltevens, ... ,j ■ ; ; ■. ;•■ J 5 b p*7 en

C) Vig. ad Hopp. p. 842. 848. Thuanus , Lib. LX. p. 72. & Lib. XXVIII. p. 39. Apolog. bij Bor, II.D, bl. 72. 73.

Philips de II vaa Spanje.

Merkwaardigetocht der Spaanfchen , door 't water, na Duiveland en Schouwen.

Sluiten